Lockout Tagout for life !

Levens redden met Lockout Tagout !

Elk jaar gebeuren er duizenden arbeidsongevallen bij onderhoud aan industriŽle krachtbronnen en machines. het overgrote deel van die ongevallen worden veroorzaakt door een onverwachte energietoevoer. In europa bestaan er meerdere wetgevingen waarin wordt gesteld dat alle energiebronnen uitgeschakeld en geblokkeerd ("Locked out") moeten worden tijdens onderhouds- en herstelwerkzaamheden.

Huidige wetgeving en voorschriften

In de Europese Richtlijn 89/655/EEG, ook wel de EU-Richtlijn Arbeidsmiddelen genoemd, worden minimumvoorschriften vastgesteld inzake veiligheid en gezondheid voor het gebruik op het werk van de arbeidsmiddelen door de werknemers. Het betreft dan alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, apparaten, gereedschappen en installaties en elke activiteit met betrekking tot deze arbeidsmiddelen.


De werkgever dient volgens deze richtlijn de nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat arbeidsmiddelen die in de onderneming en/of de inrichting ter beschikking van de werknemers worden gesteld, geschikt zijn voor het uit te voeren werk of daartoe behoorlijk zijn aangepast, zodat de veiligheid en de gezondheid van de werknemers tijdens het gebruik van deze arbeidsmiddelen kunnen worden gewaarborgd. Wanneer het niet mogelijk is de veiligheid en de gezondheid van de werknemers aldus volledig te waarborgen bij het gebruik van arbeidsmiddelen, treft de werkgever passende maatregelen om de risico's tot een minimum te beperken.

Wat is Lockout Tagout?

Waarom Lockout Tagout?

Lockout tagout is een veiligheidsprocedure waarbij machines en andere krachtbronnen worden uitgeschakled tijdens onderhouds- en herstelwerkzaamheden. Deze procedure moet ervoor zorgen dat personeel beschermt wordt tegen de gevaren van machines die in werking gesteld worden en andere vormen van energie die onverwachts ingeschakeld kunnen worden.

• Veiligheids bij onderhoud of herstel aan machines.

• Beveiliging tegen persoonlijke fouten en die van anderen.

• Voorkomen van arbeidsongevallen.

• Voorkomen van schade aan machines.

• Anderen attent maken op potentieel gevaarlijke situaties.

Copyright © 2012 Altec nv Industrial Identification

LOCKOUT TAGOUT

Bestel nu: 02/270.34.88